Produktion

Grunden i ett lyckat projekt är en bra idé. Den står du för – vi hjälper dig med resten!

Vi arbetar brett med produktioner inom kultur och event. Projektledning, planering, skisser, budget och genomförande. Vi hjälper till med att strukturera villkoren, se svårigheterna och ta fram en optimal lösning – allt för att minimera bakslagen och ge idén de bästa förutsättningarna att lyckas.

roberta_1

robots_bighall2  roberta_inside1  roberta_constr2HL  femteklassare_kulturhuset

Projektledning, idé och genomförande av Robotics, Tekniska Museets utställning om robotar 2003–2007, vilket bland annat innebar att göra roboten Roberta till en chatbot. Robotics var museets hittills längsta utställning och mycket uppskattad. I samband med den skrev vi Robotboken.